• 1

За нас

Зад нашата компания стоят повече от 20 години професионален опит в областта на счетоводството, данъците и финансите. Извършваме пълната гама счетоводни услуги и администриране, разрешаваме вашите данъчни казуси, колкото и сложни да са те, извършваме финансови операции и Ви предлагаме консултации, съпътстващи Вашия бизнес.

Счетоводното обслужване което ще ви предложим ще надмине очакванията ви за професионализъм, точност и коректност. Ние ще приемем Вашите предизвикателства за наши и заедно с Вас ще се борим с тях, за да може вашият бизнес да се развива и просперира. Нашите усилия като счетоводна фирма, са насочени единствено и изцяло към Вас – нашите клиенти. Вие сте нашия работодател, за когото ние работим и пред когото се отчитаме.

Мотивацията е нещо, без което трудно бихме постигнали целите си, без което едва ли ще достигнем успехите и мечтите си. Всъщност, всяко действие, всяка наша ежедневна задача изисква мотивация – силна, постоянна, а дори и градираща. В тази връзка, дори и вие да сте човек, който лесно намира мотивация.

Печалбата е паричната стойност на ценностите, генерирани от предприятията независимо от тяхната форма на собственост. Тя характеризира финансовия резултат от предприемаческата дейност и е показател, който най-пълно отразява ефективността на производството.

Да се постигне устойчив бизнес модел включва множество фактори, като наличието на уникални идеи и цели, продукт или услуга в полза на клиентите и общестовото и всичко това да е комбинирано с добър контрол над работата и мотивиращо отношение към персонала на компанията.

Повишаването на ефективността в управлението на човешките ресурси е важна част от осъществяването на реформите и осигуряване на устойчиво развитие на организациите. Това означава да се управляват мислещи обекти, като това е най-голямото предизвикателство в една организация.

Екип

Иван Тодоров

Управител

Веселин Захариев

Финансов директор

Диана Атанасова

Офис мениджър

Павлин Георгиев

Консултант

Услуги

Анализ на дейността

Ще се запознаем с естеството на вашия бизнес, с работните процеси, с продуктите и услугите, които предлагате. На база на финансова и продуктова информация ще анализираме актуалното състояние

Бизнес консултиране

Бизнес консултирането представлява консултиране по въпроси, свързани със стопанско-финансовата, икономическата и финансовата дейност, стратегическо планиране, оптимизация на общото функциониране на компанията, въвеждане и развитието на бизнеса, изследването и прогнозирането на пазарите

Кредитно консултиране

Ще ви помогнем да изберете най-добрите условия и да ви консултираме в процеса на кандидатстване. Ако вече имате банкови или други кредити можем да предложим възможности за тяхното предоговаряне и оптимизиране, така че ползването на този финансов ресурс да бъде изгодно за вас.

Организационно консултиране

Предлагаме консултации по отношение управлението на човешките ресурси, анализ на психологическия климат във фирмата, оценка на мотивацията и удовлетвореността на служителите и предложения за подобряването им.

Ние предлагаме готови решения

Ние сме убедени, че предоставянето на висококачествени услуги, които покриват всички нужди на нашите клиенти, е едно от най-важните задължения, които имаме към тях. Нашият колектив има богат опит и притежава необходимите умения, за да съдейства при решаването на проблеми своевременно и ефективно.