Услуги

Анализ на дейността

Ще се запознаем с естеството на вашия бизнес, с работните процеси, с продуктите и услугите, които предлагате. На база на финансова и продуктова информация ще анализираме актуалното състояние

Бизнес консултиране

Бизнес консултирането представлява консултиране по въпроси, свързани със стопанско-финансовата, икономическата и финансовата дейност, стратегическо планиране, оптимизация на общото функциониране на компанията, въвеждане и развитието на бизнеса, изследването и прогнозирането на пазарите

Кредитно консултиране

Ще ви помогнем да изберете най-добрите условия и да ви консултираме в процеса на кандидатстване. Ако вече имате банкови или други кредити можем да предложим възможности за тяхното предоговаряне и оптимизиране, така че ползването на този финансов ресурс да бъде изгодно за вас.

Организационно консултиране

Предлагаме консултации по отношение управлението на човешките ресурси, анализ на психологическия климат във фирмата, оценка на мотивацията и удовлетвореността на служителите и предложения за подобряването им.