Бизнес и финансово консултиране

Много често един бизнес стартира просто от една идея. Влагайки енергия, способности и време в тази идея тя пораства и се развива. Важно е обаче това да се случва на база на ясно разписана и осъзната стратегия и бизнес план. Успешната стратегия изисква добро познаване на потенциалните заплахи пред бизнеса, на силните и слабите му страни, ясна и конкретна визия и цели в дългосрочен план. Ще ви помогнем да направите своя бизнес план и заедно ще набележим стъпките напред към реализирането на стратегическите цели, които сте си поставили. Заедно ще дефинираме бизнес приоритетите и ще потърсим оптималните варианти за поддържане на устойчиво развитие. Ще ви предложим варианти за текущо проследяване на напредъка по вашия бизнес план, посредством разработени персонализирани аналитични таблици за месечно отчитане на планираните и постигнатите резултати, за следене на финансовите показатели и трендове.

Текущият финансов анализ е основата, на която можете да вземате реални и ефективни финансови решения , имайки фокус върху перспективите за развитие и повишаване на ефективността на бизнеса. По време на финансовото консултиране заедно ще изследваме финансовото състояние на вашия бизнес, ще оценим общите и специфични тенденции в развитието му, ще анализираме финансовите резултати и коефициенти. Ще установим причините за текущи затруднения и ще предвидим възможни бъдещи финансови предизвикателства, за които навреме да се вземат мерки. Ще анализираме приходите и разходите, влиянието на различни фактори върху крайните финансови резултати, начина на ценообразуване, разпределението на печалбата по продукти. Ще ви предложим решения за оптимизиране на финансовото състояние на фирмата и подобряване на текущата отчетност на финансовите потоци, така че сами да можете да следите финансовото си състояние.